Lås, larm, övervakning och mycket mer!

Dala Lås är en helhetsleverantör i säkerhetsbranschen – vilket kort beskrivet innefattar larm, lås, och tillträdeskontroll. I de flesta fall skräddarsys kundanpassade lösningar som förenar elektronik med traditionella tjänster som erbjuds av en låssmed.

Teknisk kompetens

Vårt kunnande innefattar allt från att fila nycklar för hand, till att programmera komplexa säkerhetssystem. Vi jobbar dagligen med integrerade lösningar som ska fungera i vardagen och uppfylla alla kravställares villkor. Detta kräver en bred kompetens, erfarenhet och en förmåga att sätta sig in i varje kunds unika behov.

Juridisk kompetens

Vi är väl insatta i och införstådda med de olika lagar, förordningar och direktiv som gäller för de olika branschdelar vi är aktiva i. Det är hårda bestämmelser som tar hänsyn till personlig säkerhet och integritet – och det kan få kostsamma konsekvenser om något utförs på ett felaktigt sätt.

Vi anpassar tekniken efter människan – inte tvärtom

Det finns idag inga hinder när det gäller teknik – mer än de begränsningar som finns i människans kreativitet. Det betyder att du som kund inte ska behöva anpassa dig till krånglig teknik, vare sig när det gäller larm och lås, övervakning, kameror eller något annat. Våra tekniker skräddarsyr tekniken helt efter ditt privata, ditt företags eller din organisations behov av säkerhetslösning.

Så jobbar vi

  • Kunden tar kontakt med oss.
  • En kostnadsfri behovsanalys/projektering görs.
  • Vi lämnar en offert till dig.
  • Vid godkännande: Installation och driftsättning görs.

Vi underhåller även befintlig utrustning

Vi gör även service på befintliga lås och larmsystem, hemlarm eller villalarm, trygghetslarm, övervakningskameror eller brandsäkerhetslarm. Som företag kan du teckna serviceavtal med oss, så ser vi till så att allt fungerar som det ska. Konktakta oss här om du vill veta mer.