För att skapa trygghet i offentliga miljöer behövs en kombination av flera olika säkerhetslösningar. Kameraövervakning, elektroniska lås, passersystem, inbrottslarm och brandlarm måste fungera – ofta integrerat tillsammans. Och för en del av dem som arbetar här kan exempelvis personlarm komplettera lösningen. Vi har specialister inom samtliga områden och kan erbjuda effektiva helhetslösningar som gör miljön säker och tillgänglig för rätt personer, dygnet runt.

Fler branscher