Access

null

Access [aksess] betyder åtkomst eller tillträde. Vi har valt att använda begreppet access som ett samlingsnamn för installationer som innehåller kortläsare och annan elektronisk utrustning som kontrollerar tillträde.

Begränsa behörighet med system för passerkontroll och spärra enkelt ut förkomna behörigheter eller addera lika enkelt vid förändringar i verksamheten. Det finns också stora vinster i handhavande av inbrottslarm när man kombinerar passerkontroll och inbrottslarm i ett säkerhetssystem.

Vi erbjuder hosting (drift) av ditt passersystem. Det innebär kort och gott att ditt system får en säker plats i en av våra servrar. Alla nödvändiga programvaruuppdateringar och backup-filer ingår i lösningen vilket gör driften problemfri för systemägaren.

Vill du i alla fall ha ditt system ”inhouse” så hjälper vi självklart till ändå!

Vill du veta mer om våra accesslösningar?