Lås och beslag

null

Alla typer av lås och beslag. Vi erbjuder funktionella lösningar från start till mål, vid nybyggnation och renovering. Låshus, låscylinder, tillhållarlås – vi hjälper dig att byta vid behov. Vi hanterar alla typer av lås och tillgodoser utrymningskrav via europanormer SS-EN 179 och SS-EN 1125. Nyckelsystem med behov av huvudnyckel med mera.

Vill du veta mer om våra lås och beslag?